Fabricated City

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Fabricated City


Jojakdwen doshi (2017)


4 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : پرنیان نام kwon yoo (جی چانگ ووک) بیکار است اما در دنیای مجازی او یک رهبر است. kwon yoo است و سپس قاب برای قتل است. با کمک رفقا بازی آنها سعی کنید به کشف حقیقت در مورد این پرونده قتل است.
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
조작된 도시 Fabricated City 2017 480p & 720p
هماهنگ با کیفیت 480 ( 450 مگ) ~~~ کیفیت ( 950 مگ) --- زیرنویس کامل
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Fabricated.City.(2017).720p.HDRrip
Edit By Quantum
۵ votes, average: ۴.۲۰ out of ۵۵ votes, average: ۴.۲۰ out of ۵۵ votes, average: ۴.۲۰ out of ۵۵ votes, average: ۴.۲۰ out of ۵۵ votes, average: ۴.۲۰ out of ۵ ( ۵ رای ۴.۲۰ )
Fabricated City 2017
زیرنویس کامل ~~ translate by : angel triniti
۴ votes, average: ۴.۲۵ out of ۵۴ votes, average: ۴.۲۵ out of ۵۴ votes, average: ۴.۲۵ out of ۵۴ votes, average: ۴.۲۵ out of ۵۴ votes, average: ۴.۲۵ out of ۵ ( ۴ رای ۴.۲۵ )
Fabricated City
ترجمه سايت بياتوکره Bia2kore.Biz
۲ votes, average: ۵.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۵.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۵.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۵.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۵.۰۰ out of ۵ ( ۲ رای ۵.۰۰ )
telegram